Manifest

In stilte samen zitten en mediteren
is een actieve daad van vrede voor vrede,
een bevestiging van onderlinge verbondenheid
met alles en iedereen.

Iedereen behoudt zijn eigenheid,
en zit bij elkaar vanuit die wens van vrede en verstandhouding
die zo wezenlijk eigen is aan elke religie,
elke religieuze of humanistische beweging.

Sommige van ons beleven deze stille meditatie
door het innerlijk herhalen van een mantra, een gebedswoord,
een Heilige Naam, of een gebed dat hen vertrouwd is.

Anderen vertoeven in stilte bij gedachten
aan vrede en verbondenheid met iedereen en alles.

Het samen zitten in meditatie
voert ons naar een diepe innerlijke stilte-ervaring.

Alleen al onze stille aanwezigheid hier
is een teken naar de ander toe,
een uitdrukking van onze overtuiging dat alle mensen in vrede,
als echte zusters en broeders, met elkaar kunnen omgaan.

Door uw stille aanwezigheid hier,
weet de ander,
dat dit uw diepste wens en verlangen is.
De ander zal u verstaan.
Het is hier een “sprekende stilte”.

Deelnemen aan deze stille dialoog van het hart,
leidt ons naar die echte ontmoeting met elkaar.

In deze onbegrensde ruimte van het hart,
waar wij allen de vrije beschikking over hebben,
valt alles weg wat ons “ware zelf” van “die ware andere” scheidt.

We zien onszelf aanwezig in die ander.

Geschillen worden overstegen,
de vrede werd al gevestigd,
want wat in onszelf gerealiseerd wordt,
wordt ook gerealiseerd in heel de wereld.

Interreligieuze Stille Meditatie Antwerpen