Bijeenkomsten

Hoe verloopt een bijeenkomst?

Er staan geen bijeenkomsten meer gepland.

  • IMG_8472Elke eerste dinsdag van de maand, behalve in juli in augustus.
  • 19:00u: deur open
  • 19:30u: aanvang van de bijeenkomst:
    Belangrijk! Wil a.u.b. ten laatste om 19:20u aanwezig zijn. Na 19.30u niet meer aanbellen zodat wij de stille meditatie niet hoeven te onderbreken!
    • inleidend gebed of korte meditatieve tekst, door één van de vertegenwoordigde levensbeschouwingen
    • half uur stille meditatie
  • 20:15u tot … : een drankje, gezellig kennismaken en bijpraten